www.eners.pl
Tradycyjne instalacje CO
Urządzenia zasilane gazem

Nowe osiedla mieszkaniowe są z reguły przyłączone do sieci gazowej. Oczywiste wydaje się zatem skorzystanie z tego wydajnego nośnika energii.
Oto zalety. Spalanie gazu jest szczególnie ekologiczne, w kotle pozostaje znikoma ilość osadów, a zatem nakłady na czyszczenie i konserwację są niewielkie.
Ponadto urządzenie gazowe nie wymaga odrębnego pomieszczenia, piwnica nie jest więc niezbędna. Kocioł gazowy potrzebuje niewiele miejsca, można go zamontować w mieszkaniu lub pomieszczeniu gospodarczym.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo najszerszą obecnie na rynku paletę urządzeń zasilanych gazem: kotłów kondensacyjnych, niekondensacyjnych, urządzeń wiszących i stojących oraz gazowych podgrzewaczy wody. Informacje zawarte na w tym rozdziale pomogą Państwu w świadomym wyborze najlepszego rozwiązania. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Vaillant.

Zalety

Do zalet, atutów i korzyści przy montażu kotłów gazowych możemy zaliczyć, między innymi niezbyt skomplikowane sterowanie kotłem, które może wykonywać przeciętny posiadacz takiego kotła i systemu centralnego ogrzewania. Kolejną zaletą może być czystość – tak niespodziewane określenie w tym miejscu i przy tym urządzeniu, ale używając kotła gazowego możemy spodziewać się czystych spalin i czystej kotłowni. Atutem, który wpływa na popularność i dużą liczbę użytkowników, jest to, że surowiec niezbędny przy funkcjonowaniu kotła gazowego jest łatwo dostępny i niedrogi. Skupiając się na specjalistycznych cechach kotła gazowego nie można nie wspomnieć tu o możliwości współpracy kotła gazowego z systemem solarnym.

Wybór

Wybór kotła gazowego uzależniony jest od potrzeb klienta oraz od funkcji, jaką pełnić ma to urządzenie. Dobierając moc kotła gazowego należy kierować się zapotrzebowaniem na ciepło. Przewymiarowany, o zbyt dużej mocy kocioł nie jest wykorzystywany optymalnie, dlatego zużywa więcej gazu. Taki kocioł nie będzie pracował przy pełnym obciążeniu, a więc jego sprawność nie będzie wysoka.

Z kolei zbyt mały piec to większe zużycie paliwa oraz znacznie przyspieszony czas zużycia urządzenia. Jeśli zainstalowany kocioł jest za mały to najbardziej odczuwalnym skutkiem są niedogrzane pomieszczenia.

Zarówno kocioł o zbyt małej jak i zbyt dużej mocy nie może pracować ekonomicznie. Dlatego przy wyborze kotła należy kierować się funkcją jaką ma spełniać oraz należy uwzględnić ilość i odległość punktów czerpania wody użytkowej - jeśli piec ma służyć również do podgrzewania wody użytkowej.

Przy zakupie kotła należy zwrócić uwagę czy dany model jest przystosowany do zasilania gazem ziemnym wysokometanowym czy zaazotowanym. Ciekawe kształty, różne kolory czynią piec gazowy przyjaznym architekturze mieszkania.

Klasyfikacja kotłów gazowych

funkcje:

    - Kotły jednofunkcyjne służą wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń.
    - Kotły dwufunkcyjne wykorzystywane są zarówno do ogrzewania mieszkań oraz podgrzewania wody.

Zaletą kotłów dwufunkcyjnych jest możliwość pracy tylko w jednym trybie np. podgrzewania wody użytkowej, co jest niezmiernie przydatne w okresie letnim. Najczęściej w kotle dwufunkcyjnym jako priorytet traktowana jest woda użytkowa, dlatego w przypadku znacznego poboru wody użytkowej może nastąpić nieznaczny spadek temperatury pracy systemu grzewczego.

Sposoby instalacji

 - Stojące kotły gazowe to najczęściej urządzenia grzewcze przystosowane do podgrzewania wody użytkowej metodą zasobnikową. Jako stojące mogą być instalowane kotły dwufunkcyjne jak i jednofunkcyjne.

 - Wiszące kotły gazowe to najczęściej urządzenia jednofunkcyjne służące do ogrzewania pomieszczeń  lub dwufunkcyjne przystosowane również do ogrzewania wody użytkowej metodą przepływową. Taki sposób mocowania pozwala na zainstalowanie urządzenia gazowego nawet w bardzo małym pomieszczeniu.

W przypadku kotłów gazowych użytkownik może wybierać miejsce instalowania urządzenia, co nie jest możliwe przy piecach zasilanych paliwem stałym. Przy spełnieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania kotłów gazowych można je instalować:

    - na poddaszu,
    - w piwnicy,
    - w pomieszczeniach mieszkalnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami kotły gazowe mogą być instalowane nie tylko w pomieszczeniach gospodarczych, ale również w pomieszczeniach przeznaczonych na tymczasowy pobyt ludzi np. kuchnie, łazienki.

Sprawność

Sprawność kotłów gazowych ma znaczny wpływ na sprawność całego systemu grzewczego. Ze względu na sprawność kotły można podzielić na:

    - Kotły tradycyjne - ich sprawność wynosi zależnie od modelu około 85%
    - Kotły kondensacyjne - najnowsze i najlepsze rozwiązanie stosowane w technologii grzewczej, o bardzo wysokiej sprawności przekraczającej 100%. Tak wysoka sprawność wynika z dodatkowego wykorzystania ciepła ze skroplenia pary wodnej zawartej w spalinach. W pozostałych kotłach znaczna część ciepła jest niewykorzystana i odprowadzana wraz ze spalinami. Koszt zakupu kotła kondensacyjnego jest większy, ale przy takim samym zapotrzebowaniu na ciepło następuje mniejsze zużycie gazu ziemnego.

Komora spalania

    - Kotły z otwartą komorą spalania - zasada pracy takiego kotła polega na poborze z pomieszczenia (miejsca zainstalowania) powietrza niezbędnego do prawidłowej pracy urządzenia. Spaliny powstałe w wyniku pracy urządzenia odprowadzane są poza budynek kanałem spalinowym.
    - Kotły z zamkniętą komorą spalania - zasada pracy takiego kotła polega na poborze powietrza z zewnątrz, czyli poza pomieszczeniem zainstalowania kotła. Najczęściej spotykane rozwiązania opierają się na poborze powietrza poprzez zewnętrzną ścianę budynku. Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania może być instalowany nawet w małych pomieszczeniach, gdzie nie ma dopływu wystarczającej ilości powietrza potrzebnej do prawidłowego spalania.

Rodzaj palnika

    - Kotły gazowe z palnikiem atmosferycznym.
    - Kotły gazowe z palnikiem nadmuchowym (turbo), których sprawność jest ok. 4% wyższa, niż sprawność kotła z palnikiem atmosferycznym.
    - Kotły gazowe z palnikiem pilotującym tzw. "świeczką".
    - Kotły gazowe z zapłonem elektronicznym, które są bardziej bezpieczne w użytkowaniu od kotłów z palnikiem pilotującym.

Powrót
5365738 wywołań od 11 maj 2010