www.eners.pl
Projektowanie
ENERS w oparciu o dostarczone informacje w tym: zdjęcia, plany lub bezpośrednią wizytę na miejscu inwestycji, przeprowadza dokładny audyt, wywiad ekologiczny, energetyczny i środowiskowy pozwalający zaprojektować najkorzystniejsze rozwiązanie techniczne zarówno dla nowopowstającego obiektu, jak i tego już istniejącego.

Wspólnie z Klientem określamy potrzeby i dobieramy właściwe parametry instalacji.

Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na bardzo dokładną symulację w sposób przejrzysty generujemy kosztorys i przewidywane oszczędności. Pozwala to na wybór najlepszego wariantu dla danej lokalizacji.

ENERS w swoich działaniach od samego początku wspiera się na wiedzy i autorytecie kadry naukowej Politechniki Krakowskiej. 

Wszystko po to, aby otrzymali Państwo produkt, który będzie w pełni spełniał Państwa oczekiwania.

Powrót
5830783 wywołań od 11 May 2010