www.eners.pl
Dotacje na terenie Miasta Krakowa
 W interesie naszych klientów na bieżąco monitorujemy informacje dotyczące możliwości uzyskania śródków finansowych wspierających inwestycje ekologiczne.
Poniżej przestawiamy możliwość uzyskania dotacji na terenie Miasta Krakowa między innymi na kolektory słoneczne oraz pompy ciepła a także na wymianę kotłów węglowych na inne źródła ciepła.

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Miasto Kraków udziela dotacji na następujące cele:

     1.  Trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

a.   podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b.  zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

c.    zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

d.  zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

2.  Podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi,

3.  Instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie dostacji trzeba złożyć przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
Data przyznania pomocy finansowej musi być wcześniejsza niż data zakończenia realizacji. Nabór oraz rozpatrywanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Więcej informacji na temat Programu Ogarniczenia Niskiej Emisji oraz procedur przyznawania dotacji można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Procedury dla Przedsiębiorców
Procedury dla Innych Beneficjentów


Firma ENERS swoim Klientom oferuje pomoc w uzyskaniu dotacji. Zapraszamy do kontaktu!

Powrót
5830788 wywołań od 11 May 2010