www.eners.pl
Dom energooszczędny - jaki to dom?

Domy energooszczędne - najważniejsze cechy

Dom energooszczędny to dom, który nie tylko oszczędza energię, ale także aktywnie ją pozyskuje ze źródeł naturalnych - słońca, ziemi i wody.To dom zaprojektowany i wykonany w sposób gwarantujący jak najmniejsze straty pozyskanej energii. Dom onergooszczędny gwarantuje niskie koszty eksploatacji z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego.

Najważniejsze cechy budynku energooszczędnego to:

- odpowiednie usytuowanie - działka na której znajduje się budynek powinna gwarantować możliwość jak najefektywniejszego wykorzystania uwarunkowań naturalnych i energii słonecznej, okna domu powinny być skierowane na południe;
- zwarta bryła budynku - budynki o zwartej konstrukcji posiadają mniej mostków termicznych, dzięki czemu ilość energii potrzebnej do ogrzania takiego budynku jest mniejsza;
- termoizolacja przegród zewnętrznych - budynek energooszczędny charakteryzuje się doskonałą izolacją termiczną przegród zewnętrznych, dzięki czemu zmniejszamy straty ciepła budynku, łatwiej jest utrzymać ciepło wewnątrz;
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - dzięki takiemu systemowi odzyskujemy ciepło z powietrza usuwanego z budynku, dzięki czemu nie marnujemy energii dostarczonej przez system ogrzewania;
- szczelność stolarki - aby stosowanie przegród zewnętrznych miało sens, konieczne jest zamontowanie w nich szczelnych okien i drzwi o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła.
 

fot.bluPROJEKT

Powrót
5718848 wywołań od 11 maj 2010