www.eners.pl
Co to jest GWC?

Co to jest Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła ( GWC )?

Gruntowy Glikolowy Wymiennik Ciepła to urządzenie służące do wspomagania wentylacji budynków zwiększające ich komfort cieplny poprzez ujednolicenie temperatury dostarczanego do budynku powietrza.

Gruntowy wymiennik ciepła opiera się na efekcie stałocieplności pod powierzchnią ziemi. Jej "stała" (zmieniająca się w bardzo małym zakresie w ciągu roku) temperatura jest wykorzystywana do wstępnego ogrzewania (w zimie) lub ochłodzenia (w lecie) powietrza wprowadzanego do budynków. Najczęściej jest to system połączony z wentylacją mechaniczną budynku i rekuperatorem.

Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła zbudowany jest z rury długości od 120 do 250 metrów i średnicy od 2-4 cm zakopanej w gruncie na głębokości poniżej poziomu zamarzania. Rurka wypełniona jest glikolem, którego cyrkulacja wymuszona jest przez niewielką pompkę. Obok centrali wentylacyjnej, zazwyczaj na kanale czerpni umieszczony jest dodatkowy element: wymiennik glikol-powietrze zapewniający przekazanie energii z glikolu do powietrza wchodzącego do wnętrza centrali wentylacyjnej. Wymiennik musi być dobrany w sposób zapewniający maksymalna wydajność przy jednoczesnej minimalizacji oporów.

Podstawową zaletą wymiennika glikolowego jest całkowity brak ryzyka zalania wymiennika. Dodatkowa zaleta to brak konieczności stosowania dwóch czerpni: czerpni ściennej dla okresu przejściowego oraz czerpni gruntowej dla okresów zimy i lata. Czerpnia ścienna systemu rekuperatora jest wówczas jedynym źródłem powietrza do budynku a działanie GWC polega na włączeniu lub wyłączeniu pompki zasilającej obieg glikolu.
Powrót
5718831 wywołań od 11 maj 2010