www.eners.pl
Moje konto    
Regulamin

Właścicielem witryny www.eners.pl i www.energyplus.pl jest firma ENERS z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 34.

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na naszych stronach wyłącznie w celach informacyjnych.

Jeżeli strony witryny
www.eners.pl i www.energyplus.pl funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie prosimy o zgłoszenie tego fakt do biura obsługi klienta - eners@eners.pl  lub telefonicznie 12 266-08-08.

I. Składanie zamówień:

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową
www.eners.pl i www.energyplus.pl lub osobiście w siedzibie firmy ENERS w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 34.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych teleadresowych, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma ENERS zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem lub telefonicznie potwierdzenie, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto ENERS.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców ENERS. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:
- indywidualnie dokonując zmiany w Statusie zamówienia do którego ma dostęp tylko wtedy jeśli podczas składania zamówienia poda swój adres e-mail w formularzu zamówienia
- informując ENERS telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia.
4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów (w zależności od wyboru klienta) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

III. Koszty przesyłki

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego.
2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

IV. Czas dostawy

1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 14 dni, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub firma kurierska. Terminy uzależnione od rodzaju dostawy.

V. Płatności

1. Wszystkie ceny są cenami netto, podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Przy zakupie uslugi montażu w ENERS wraz z urządzeniem dodawany jest VAT 8%, w przypadku zakupu bez montażu dodawany jest VAT 23%.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- należność pobiera listonosz lub kurier
- płatność w siedzibie firmy
- przelewem bankowym na konto naszej firmy.
3. ENERS zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

VI. Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres:

ENERS
ul. Zakopiańska 34
30-418 Kraków

3. Firma ENERS nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Po uznaniu reklamacji ENERS prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, ENERS zwróci pieniądze.
5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6. Informujemy również, iż w związku z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.(Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie czternastu dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

VII. Postanowienia ogólne

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Eners. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 
Dziękujemy
Powrót
5718805 wywołań od 11 maj 2010