www.eners.pl
Elektrownie wodne
z ostaniej chwili

PIENIĄDZE NA OŹE

Według informacji prasowych od nowego roku dostępne będą środki na budowę małych elektrowni wodnych. Ze zwględu na duże rozbieżnosci i niepełną informację w załączonych artykułach prosimy kontaktować się bezposrednio z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska oraz Instytutem Paliw i Energii Odnawialnej. artykuł "Puls Biznesu", artykuł PAP

 i jeszcze jedna informacja:

DOTACJE NA PRZEPŁAWKI

Duże zainteresowanie dotacjami na przepławki! Złożono wnioski na 20% budżetu w osi 3. Coraz mniej czasu na złożenie wniosków o dotacje.

Od połowy października w 16 Oddziałach Regionalnych ARiMR można także składać wnioski o dofinansowanie w ramach 3 Osi Priorytetowej „Środki służące wspólnemu interesowi”.

Dotychczas Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły 7 wniosków opiewających na łączną kwotę ponad 38,5 mln zł. Na wsparcie w ramach tej osi przewidziano łącznie 195,75 mln euro.

W ramach osi 3 można uzyskać dotację na budowę, przebudowę oraz remont urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących.

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (www.ochronaryb.pl) w konsultacji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi kampanię informacyjną oraz doradczą skoncentrowana jest również na kompleksowym przygotowaniu wniosków potrzebnych do uzyskania dotacji na przepławki.

W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" (PO RYBY) właściciele małych elektrowni mogą:

    - uzyskać 100% dofinansowania na inwestycję lub modernizację,
    - uzyskać zaliczkę finansową z ARiMR na inwestycję – co umożliwia realizację inwestycji bez angażowania własnych środków,
    - uzyskać sfinansowanie 100% kosztów przygotowania wniosku o dotację przez EIRP i potrzebnej dokumentacji do wniosku oraz koszty koordynacji wdrożenia dotacji, sprawozdawczości i jej rozliczenia.

„Energetyka wodna to sztuka korzystania z sił natury, to sztuka ochrony jej zasobów, to świat maszyny wpisany w krajobraz”

Energetyka wodna

Na energetykę wodną składa się zbiór różnorodnych elektrowni wodnych, z których każda ma swoją specyfikę. Występują tutaj elektrownie przepływowe przyjazowe i przyzaporowe, elektrownie szczytowe przyzbiornikowe, elektrownie szczytowe z członem pompowym przy zbiornikach z dopływem naturalnym oraz klasyczne elektrownie szczytowo-pompowe ulokowane przy zbiornikach z dopływem naturalnym oraz klasyczne elektrownie szczytowo–pompowe ulokowane przy zbiornikach z wyrównaniem dobowym bez dopływu naturalnego.

Oferujemy

    - turbiny wodne
    - prace budowlane
    - remonty i modernizacje M.E.W.
    - rozdzielnie elektryczne
    - szafy sterujące wraz z oprzyrządowaniem
    - czyszczarki krat
    - doradztwo
    - napędy i mechanizmy regulacji turbin
    - baterie kondesatorów do kompensacji mocy biernej
    - mikroprocesorowe sterowniki wraz z regulacją poziomu wody
    - przekładnie pasowe na pasy płaskie najnowszych generacji

Powrót
5830779 wywołań od 11 May 2010