www.eners.pl
DOTACJE DO 50 000 zł

W interesie naszych klientów na bieżąco monitorujemy informacje dotyczące możliwości uzyskania śródków finansowych wspierających inwestycje ekologiczne. Poniżej przedstawiamy opis aktualnych programów dofinansowania.

  
1. Program Prosument ze środków NFOŚiGW

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowić będzie kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Program Prosument - pytania i odpowiedzi:
Prosument - pytania i odpowiedzi
Treść programu:

Program Prosument (03.2015)


Pierwszy nabór wnisków odbył się 24 kwietnia br. Obecnie BOŚ przygotowuje się do złożenia wniosku o kolejną transzę.

Wszelkie informacje są dostępne pod linkiem:
BOŚ BANK - PROSUMENT

2. Dopłaty do domów energooszczędnych 

Zapowiadane przez rząd dopłaty stały się faktem: od 2013 roku przez sześć kolejnych lat Polacy  budujący dom jednorodzinny lub kupujący dom lub mieszkanie od deweloperów będą mogli skorzystać z jednorazowej, bezzwrotnej dopłaty do kredytu.

Dofinansowanie wyniesie aż do 50 tysięcy złotych do budowanego domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do budowanego domu energooszczędnego. Rząd dopłaci również do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych – do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto. Fundusz Ochrony Środowiska wesprze budujących z poszanowaniem energii Polaków łączną kwotą 300 mln zł. Program zaplanowano do 2018 roku, ponieważ już w 2020 roku budowanie domów o prawie zerowym zużyciu energii stanie się w Polsce obowiązkiem. Reguluje to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. Dopłaty, które ruszają już od 2013 roku w naszym kraju mają przygotować Polaków: nie tylko inwestorów, ale również inżynierów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych do zaostrzonych wymagań dyrektywy.

Dom czy mieszkanie, by zakwalifikować się do programu dopłat, musi spełniać określone przez Fundusz parametry energooszczędności, tj. koniecznie posiadać:
- doskonałą izolacyjność przegród zewnętrznych (niskie parametry współczynnika przenikania ciepła przez ściany, dachy, stropy),
- wysoką szczelność powietrzną (szczelne okna i drzwi),
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (która zastąpić musi dotychczasową wentylację grawitacyjną), która jako jedyna jest w stanie zapewnić domowi wymagane parametry energooszczędności.

Szacuje się, że straty ciepła przez otwory wentylacyjne dochodzić mogą nawet do 56% strat energii cieplnej domu ogółem. Przez ściany jest to do 23% strat ciepła, przez dach do 13%, przez strop do 14,3%, a przez okna do 35%.


Informacje o programie
Procedura postępowania
Wymagania techniczne dla budynków
Podręcznik dobrych praktyk

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Powrót
5830743 wywołań od 11 May 2010